Mua bán

Giới thiệu dự án

Cập nhật GSS - tòa Autumn ngày 10/5:  chuyển từ A3210 sang A11a10

Cập nhật GSS- tòa Summer ngày 12/5 :  đặt S2.608